Jak dużą powierzchnie mają Państwo do wyszpachlowania?